Driver du ett företag som är på jakt efter ett smartare sätt att hantera kundrelationer, skapa marknadsföring och analyser? CRM är det datadrivna system som kan hjälpa er. Med det kan du ta företaget vidare in i den sant digitala tidsåldern.

Vad är CRM? Det är en fråga som inte är helt lätt att besvara med en mening. Ett tänkbart alternativ skulle vara att definiera det som datadrivna lösningar som går att använda för automation av olika företagsadministrativa uppgifter. Det fångar dock inte in hela bilden. CRM går att använda för sådant som marknadsaktiviteter och kampanjer, kundkontakter och uppföljningar och mycket mer. Med CRM kan du helt enkelt effektivisera olika aspekter av hur ditt företag drivs.

Smarta analyser av befintliga och potentiella kunder

Om ditt företag har en stor kundkrets kräver det mycket arbete att administrera kundkontakter. Det gäller att göra uppföljningar vid rätt tidpunkt, att kontakta kunderna vid rätt tillfälle. Det allra bästa vore om du kunde förutse dina kunders behov, vilka produkter eller tjänster de behöver, nästintill innan de själva blir medvetna om det. Det kan CRM hjälpa till med. Genom att utifrån smart inställda variabler genomföra regelbundna analyser av kunderna. Variablerna skulle kunna vara sådant som vilka produkter kunden köpte sist, om de har växt genom nyförvärv eller nyligen anställt ny personal. CRM-system är flexibla och anpassningsbara.

Datadriven och individanpassad marknadsföring

Med CRM kan ditt företag samla in information om både befintliga och potentiella kunder. Information som sedan kan användas för att skapa riktad marknadsföring, budskap som ringar in dina kunders behov och därmed träffar precis rätt. Som Verksamt.se skriver handlar kundrelationer både om att vårda dina befintliga kunder, och om att utforma din marknadsföring så att du når nya. Att använda sig av traditionella metoder för att individanpassa marknadsföringen är dock enormt tidskrävande. Tänk dig att sitta i timmar i ett konferensrum och titta på kund efter kund för att försöka avgöra hur ni på bästa sätt ska nå hen. CRM genomför samma typer av analyser på ett träffsäkert sätt inom loppet av en sekund. Sedan är det bara att trycka på en knapp för att skicka ut det reklammaterial ni utformat tidigare. Där är det förstås värt att nämna att CRM kan hjälpa er med mycket, men kanske inte med att utforma innehållet i kampanjerna som sådant. Där krävs fortfarande det kreativa inslaget som bara människor förmår.

CRM – till nytta också internt

Veckans Affärer listar i en artikel ett antal faktorer som brukar särskilja företag som lyckas från de som inte gör det. En nyckelfaktor bland företagen som uppnår störst framgångar är deras förmåga att hålla de egna anställda uppdaterade om vad som händer i företaget. Även här kan CRM hjälpa till genom att du beställer en lösning som löpande samlar in information som alla i firman bör ta del av. Med CRM-systemets data som underlag genomför ni enkelt uppföljande analyser och försäljningsprognoser som underlättar för er att bygga vidare på företaget. CRM kan utifrån det perspektivet vara en av de bästa affärsutvecklande investeringarna ni kan göra.