Att förhålla sig till konkurrens är en del av att driva ett företag. Det kan vara på gott och ont. Dels kan den tagga till att vilja prestera bättre, men det kan också vara en stor källa till stress. I den här artikeln kan du ta del av några råd för att göra ditt företag mer konkurrenskraftigt.

Att ständigt ligga i framkant, steget före konkurrensen kan vara en utmaning med de bästa förutsättningarna. Företaget måste jaga nya kunder, arbeta på varumärket och samtidigt utveckla produkterna eller tjänsterna för att ligga i fas med resten av marknaden. Här får du en lista med handfasta tips på hur du utifrån olika aspekter kan bygga ett konkurrenskraftigt företag.

Rusta ditt företag för konkurrens med de här knepen

  • Använd Konfigurator/CPQ. Företaget ChessIT satsar på ny konfigurator/CPQ, en ännu snabbare och effektivare lösning för att hitta nya affärsmöjligheter, skapa offerter utifrån komplexa beställningar och analysera lönsamhet och framgångar utifrån mängder av variabler. Uppgifter som annars tar mycket arbetstid i anspråk när de utförs manuellt.
  • Håll koll på relationen mellan förädlingsvärde och förädlingskostnad. Fritt tolkat från Tillväxtverket kan det utläsas som att ju mindre tid och kapital ni kan spendera på att förädla era produkter eller tjänster, desto mer konkurrenskraftiga blir företaget.
  • Jobba med värdegrunden. Alla från svenska försvarsmakten till organisationer och företag har värdegrunder idag. Underskatta inte betydelsen av en stark värdegrund som ett verktyg för konkurrens. En smart och vettigt formulerad värdegrund stärker hur andra ser på företaget och kan i längden locka både nya kunder och kompetent personal.
  • Jobba med marknadsföringen. Reklamfilmer hör fortfarande till de mest effektiva verktygen för marknadsföring. Satsa på att förpacka ett kärnfullt budskap i en kort reklamfilm. Håll det enkelt – krångla inte till det med för komplex handling. Upprepa ett antal kärnfulla punkter.
  • Sätt dig i kundernas ”skor”. Ta tid då och då till att verkligen fundera över hur potentiella kunder bemöts i kontakten med företaget. Det kan gälla allt från kundservice till säljsamtal till hur ni formulerar era nyhetsbrev. Fundera över om allt detta sammantaget gör er till ett företag som kunderna vill spendera sina pengar hos.

Formulera en heltäckande strategi

Arbetsmarknaden gynnar på det stora hela arbetsgivarna, det är i alla fall en åsikt som delas av många. Om det stämmer eller inte må det tvistas om, en sak som däremot stämmer är att när det kommer till den mest talangfulla och kompetenta personalen så tenderar de att motiveras inte bara av pengar. Precis som du kunde läsa i punktlistan ovanför kan det av det skälet löna sig att formulera en ordentlig värdegrund. Det går dock att ta det ännu ett steg längre, till det som idag ibland kallas för en hållbarhetsredovisning, eller hållbarhetsstrategi. Det är en typ av dokument där ni tar ett helhetsgrepp om hela verksamhetens alla delar. Det inkluderar vad ni vill att potentiella kunder, samarbetspartners och en bredare allmänhet vill associera ert företag med. Ingår gör också miljömässiga faktorer, det vill säga att ni utreder i vilken utsträckning de tjänster eller produkter ni erbjuder bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.