Skulle ditt företag gagnas av att ha ett forum för kunskapsutbyte? Regelbundna träffar med experter och andra företag som ni kan byta kunskaper med? Grant Thornton anordnar den typen av nätverksutbyten för företag.

På Grant thorntons kontor erbjuds regelbundet olika typer av event där anställda på företag i olika branscher kan nätverka med experter och andra företag i samma nisch. Det är ett sätt att knyta kontakter och bringa in nya företagsutvecklande kunskaper. Lite som det är att nätverka också som individ.

Nätverkande för företag och individer

networkingNätverkande lyfts ofta fram som en avgörande faktor för den individuella karriären. Det handlar om att knyta kontakter som både gynnar dig och dem du nätverkar med. Ett utbyte som gagnar båda parter med andra ord. Detsamma gäller också på företagsnivå. Där kan nätverkande vara ett sätt att knyta till sig ny expertis, i bästa fall hitta personer som kanske på sikt kan axla en roll i företaget du driver. Inte för att kunskapsutbyten på organisationell nivå är någonting nytt. På till exempel stats- och kommunnivå har man länge tagit fasta på nyttan i att dela erfarenheter för att stävja allt från våldsbejakande extremism till att förbättra förutsättningarna för näringslivet. Visst, kunskapsombyte om terrorism ligger förhoppningsvis långt ifrån vad ditt företag sysslar med, men det är ett utbyte som illustrerar nyttan med att nätverka med experter.

Tips för lyckat nätverkande

Ny Teknik låter i en artikel karriärrådgivaren John Taccori och psykologen Stephanie Thompson ge sina bästa tips på hur du får ut det mesta av att nätverka. Tipsen är visserligen avsedda för individen, men har mycket att säga också om hur nätverkande fungerar på företagsnivå. Alla anställda i företaget är trots allt individer, även om ni representerar ett företag. Ett av deras främsta tips går ut på att ni ska ge mer än vad ni tar. Vad betyder då det? Det önskade slutresultatet är förstås att ditt företag ska gagnas av nätverkande. Ibland går dock vägen dit genom att ni bjuder på er själva och era kunskaper. Enligt Thompson och Taccori är det ett sätt att bidra till och bygga upp en samarbetsvänlig nätverkskultur.